საიტზე რეგისტრაცია

ყურადღება: გთხოვთ, საიტზე რეგისტრაციის მოთხოვნის გამოგზავნის შემდეგ დაგვირეკოთ ტელეფონზე: 555-76-21-27 რათა დავაჩქაროთ თქვენი რეგისტრაციის დადასტურება. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგისტრაციის მოთხოვნა გაუქმდება

რეგისტრაციის წესები

1 მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები  საკონტაქტო მობილური ტელეფონის ნომერი, სახელი, გვარი, ელექტონული ფოსტის მისამართი  და მისამართი.

2 რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება.

3 მომხმარებლის სახელი უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებილი ელექტონული ფოსტის მისამართი, ხოლო პაროლი უნდა შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს (A-Z), ციფრებს (0-9) და სხვა სიმბოლოებს იმ შეზღუდვებით და პირობებით, რასაც საიტი ტექნიკურად მოითხოვს მომხარებლისგან.

საიტის მოხმარების წესები იხილეთ ბმულზე: საიტის მოხმარების წესები